ขอเชิญประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววัชรา เนื้อไม้

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 11:31 น.


"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า ชิงชัย เกตุพงษ์

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 11:13 น.


"ทรงพระเจริญ"

ข้าพระพุทธเจ้า ณัฐพงศ์ เตอะอ้าย

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 14:47 น.